Намјена апликације


Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе у циљу:

спречавања и сузбијања коруптивног дјеловања
јачања система унутрашње контроле, дисциплинских поступака и ревизије (интерне и екстерне) у јавном сектору
унапређења сарадње свих институција (репресивних и превентивних) које су надлежне да поступају по пријавама корупције
подизања нивоа антикоруптивне културе

Изаберите институцијуЖелите поднијети пријаву?
Сумњу на корупцију и другу неправилност!Пратите статус пријаве
Поље попуните са AПК-кодом који сте добили.

©2014 Министарство унутрашњих послова РС | Управа за ИКТ